header

Guru Pooja 2010 Part-I

Pravachan by Swami Shri Alkhanand Ji Maharaj at Jammu July 2010.

Guru Pooja 2010 Part-II

Pravachan by Swami Shri Alkhanand Ji Maharaj at Jammu July 2010.

Guru Pooja 2013

Pravachan by Swami Visheshanand Ji on Guru Pooja Mahotsav 2013.

© 2016-17 ALKHADESH & ALAKH AMAR VIVECHAN PARTAKHSHALYA, MAHILPUR ASHRAM-146105, PUNJAB, INDIA.